pic

Special visitors spread Christmas cheer on Ward Dewi

Gafael Llaw

Cafodd blant Ward y Plant, Ysbyty Gwynedd ymwelwyr arbennig dros y Nadolig diolch i garedigrwydd cwmni teledu Cwmni Da ac elusen Gafael Llaw.

Derbyniodd yr elusen anrhegion Nadolig yn rhodd gan Gwmni Da i’r plant ar y ward, a fel sypreis ychwanegol trefnwyd i Deian a Loli fynd draw i’w dosbarthu. Roedd y plant wrth eu boddau. Diolch yn fawr i Gwmni Da am eu cefnogaeth.

image image image