pic

Cerdded dan y lloer 2018

Gafael Llaw

Diolch i bawb ddaeth i gerdded dan y lloer yng Nghaernarfon diwedd mis Medi. Roedd hi’n noson lwyddiannus iawn gyda tua 300 o bobl yn cymryd rhan yn y daith 10K o amgylch y dref a dros y foryd dan olau’r lloer.

Diolch diolch enfawr Kevin Lofty Jones am dynnu’r lluniau swyddogol, i Bwyty Lleu am y fan de, Copa, Cyngor Gwynedd Council, Caernarfon Commercials, Cadw a phawb arall â gyfrannodd at drefniadau’r noson.

Cafodd bron i £2,000 ei godi ar y noson.

Gallwch weld mwy o luniau’r noson ar ein tudalen Facebook: https://www.facebook.com/Gafael-Llaw-580429301998873/

image image image