Gafael Llaw

Helpwch ni i gasglu cymaint o arian ag y gallwn i helpu plant Gwynedd a Môn gyda cancr.
Ar gyfer tair prif fuddiolwyr Gafael Llaw, sef: Ward Dewi Ysbyty Gwynedd, Alder Hey Lerpwl a Clic Sergant

Ein Digwyddiadau

Ymunnwch a Ni

Cyfrannwch

Cyfrannwch

Just Giving

I wneud cyfraniad drwy ein tudalen Just Giving - cliciwch yma

image

Cyfraniad siec

Anfonwch unrhyw gyfraniad siec gyda'ch manylion i'n Ysgrifennydd:
Trystan Gwilym, Castle View, Ffordd Segontium, Caernarfon, LL55 2LL

Ein Elusenau

Rydym yn falch i gefnogi CLIC Sargent, Alder Hey a Ward Dewi, Ysbyty Gwynedd.

image

 

image

 

image

 

Cyfrannwch