pic

Digwyddiadau

Gafael Llaw

image Cerdded Dan y Lloer - 28/09/2018


Ymunwch efo ni nos Wener, 28 Medi i gerdded 10K o dan y lloer o amgylch Caernarfon.

Bydd y daith yn dechrau o far Copa am 21.30 a bydd cyfle i chi gofrestru rhwng 20.00 –21.00.

COST: £10 y pen (yn cynnwys crys-t), neu £5 i bawb sy’n gwisgo crys -T llynedd. Mi fydd y gost yn cynnwys lluniaeth ar y tro bwynt.

Main rhaid i bawb sydd o dan 16 fod yng nghwmni oedolyn.

Croeso i gŵn hefyd.

I arbed amser ar y noson gallwch Ffurflen gofrestru lawrlwytho’r ffurflen gofrestru, ei argraffu a dod a hi gyda chi ar y noson.

Cofiwch wisgo dillad a sgidiau addas a dewch a tortsh efo chi - bydd rhai hefyd ar werth ar y noson.

Map o’r daith

Map