pic

Digwyddiadau

Gafael Llaw

image Cerdded dan y lloer - 13 Medi 2019


Ymunwch â ni yng Nghaernarfon nos Wener, 13 Medi i gerdded 10K dan y Lloer a chasglu arian i’r elusen.

Bydd y digwyddiad yn dechrau o bar Copa Caernarfon am 9.30pm, dydd Gwener 13 Medi. Bydd y daith 10K yn mynd o amgylch Castell Caernarfon, ar hyd hen furiau’r dre a doc Victoria gan groesi drosodd i’r Foryd ac yna dychwelyd yn ôl i far Copa dan olau’r lloer.

Cost y digwyddiad yw £15 sy’n cynnwys lluniaeth ar y tro bwynt a botel ddiod eco gyfeillgar y gallwch ail-ddefnyddio i gadw diod yn boeth neu’n oer. Bydd yr elw i gyd yn mynd i gefnogi plant Gwynedd a Môn sy’n dioddef o gancr.

Gallwch gofrestru ar y noson yn bar Copa rhwng 8-9pm. Rhaid i bawb sydd o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn a mae croeso i gŵn ymuno yn y daith!