pic

Digwyddiadau

Gafael Llaw

image Ras Sion Corn Rhithiol - 12 & 13 Rhagfyr


Eleni mae Ras Sion Corn Gafael Llaw yn mynd yn ddigidol.

Sut?

  1. Cofrestrwch trwy roi £5 drwy ein tudalen JustGiving ( https://www.justgiving.com/gafaelllaw ).
  2. Rhedeg 5k ar benwythnos 12 a 13 Rhagfyr.
  3. Postiwch lun yn eich gwisg Sion Corn a’ch amser cyn hanner nos ar ddydd Sul 13eg o Ragfyr: https://www.facebook.com/events/200734324953716/

Bydd gwisgoedd Sion Corn (i blant ac oedolion) ar werth am £5 yng nghlwb rygbi Caernarfon, 10.30am - 12pm dydd Sadwrn, 12 Rhagfyr.

Y gost yw £5 (trwy ein tudalen Just Giving, rhowch Ras Sion Corn fel reference), rhedwch eich 5k yn unrhyw le ‘da chi ei eisiau, tynnwch lun a’i postiwch (gyda’ch amser neu Strava) i’r dudalen yma.

Mae gwobrau gwych ar gael am y lluniau gorau yn eiwch siwtiau - gan gynnwys hamper Nadolig gan blasus.cymru a mynediad i un o rasus Always Aim High.

Cofiwch fod pob ceiniog yn mynd i gefnogi plant o Ogledd Orllewin Cymru â chanser.