pic

Gŵyl fwyd Caernafon yn lwyddiant mawr

Gafael Llaw

Roedd gan Gafael Llaw stondin yng Ngŵyl fwyd Caernarfon eleni. Diolch i’r trefnwyr am y cyfle a diolch i bawb ddaeth draw i ddweud helo a chefnogi’r elusen – caglwyd bron iawn i £500.

Diolch arbennig i Endaf yn siop chips J&C a Sam yn siop ffonau Pool Street am y trydan a dŵr ar gyfer y stondin. A diolch i Caffi Cei, Carlton, Morissons a Becws Cwm y glo am roi cyfraniad o gacennau a nwyddau te a choffi i Gafael Llaw.

image image image