pic

Diwrnod golff yn casglu £2,000

Gafael Llaw

Diolch mawr i Gareth Williams a Trevor Hughes o Blas Garnedd, Llanfair am drefnu diwrnod golff elusennol yn Henllys ar ran Gafael Llaw. Hwn yw’r 7fed flwyddyn yn olynol iddyn nhw drefnu’r math o ddigwyddiad, gyda gwahanol elusennau yn elwa - dros 100 o bobl wedi cystadlu eleni.