pic

Diolch i bobl Port

Gafael Llaw

Rydym wedi derbyn cyfraniad hael iawn o £750 yn ddiweddar gan Stan Roberts a Jimmy Havelock o Borthmadog, er cof am Kristian Roberts.

Cynhaliwyd gem bêl-droed er cof am fab Stan, Kristian Roberts a fu farw’n ddiweddar. Cafwyd gem rhwng tîm ieuenctid Port (o 1984-6) yn erbyn legends Llanystumdwy ar y traeth ddiwedd mis Ebrill.

Cyflwynwyd siec o £492 i Gafael Llaw gan Stan. Diolch yn fawr i chi am drefnu’r gem, am godi’r arian ac am hydforddi ieuenctid Port am yr holl flynyddoedd.

Jimmy Havelock o’r Station Inn yn Port fel rhan o’r gem bel-droed ac er cof am Kristian Roberts. Diolch Jimmy! Gallwch ddarllen y stori am y gem bel-droed yma: http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=114276